Taksering 21/22

Navn Gul Rød
Thorbjørn Krarup 1 0
Tobias Steen Clausen 1 0
Mark Kornerup Sørensen 1 0
Jacob Helmbo Hansen 1 0
Benjamin Bom-Jørgensen 1 0
Steen Leif Jørgensen 2 0
Andreas Rasmus Nørager 2 0